20140723 ?????(?????) - ??????
00:00
00:01:56
 
????? ???? ??

Description

《暮春作》(清河先生撰) 
《 boo7 tshun tsok4 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
東皇移駕出巖阿,柳絮隨風逐碧波。
tong1 hong5 i5 ka3 tshut4 gam5 o1, liu6 su3 sui5 hong1 tiok8 pik4 po1 。 
春色杜鵑留不住,滿天紅雨落花多。
tshun1 sik4 too6 kian1 liu5 put4 tu7 , buan6 thian1 hong5 u6/u2 lok8 hua1 to1 。
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.php?f=6&t=27781&start=102

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》 
道生於安靜,德生於卑退。
to6 sing1 u1 an1 tsing6/tsing7 , tik4 sing1 u1 pi1 thue3 。 
福生於清儉,命生於和暢。
hok4 sing1 u1 tshing1 kiam6 , bing7 sing1 u1 ho5 thiong3 。 
天地不可無一日無和氣,
thian1 te7/ti7 put4 kho2 bu5 it4 jit8 bu5 ho5 khi3 , 
人心不可無一日無喜神。
jin5 sim1 put4 kho2 bu5 it4 jit8 bu5 hi2 sin5 。 
拙字可以寡過,緩字可以免悔,
tsuat4 tsi7 kho2 i6 kua2 ko3 , huan6 tsi7 kho2 i6 bian2 hue2 , 
退字可以遠禍,苟字可以養福,
thue3 tsi7 kho2 i6 uan7 ho6 , kio2 tsi7 kho2 i6 iong6 hok4 , 
靜字可以益壽。
tsing6/tsing7 tsi7 kho2 i6 ik4 siu7/siu6。 

Comments

Share This Chirbit