?????? ?? / ?? ??????? ??? ????? ??
00:00
00:02:22
 
?? ??? ?? ?? ??

Description

今古禪詩 kim1 koo2 sian5 si1 

【題僧院】唐 靈一
【 te5 tsing1/sing1 uan7 】 Tong5 Ling5 It4 
虎溪閒月引相過,帶雪松枝挂薜蘿。
hoo2 khe1 han5 guat8 in2 siong1 ko1 , tai3 suat4 siong5 tsi1 kai3 pe7/pik4 lo5 。 
無限青山行欲盡,白雲深處老僧多。
bu5 han6 tshing1 san1/suan1 hing5 iok8 tsin6 , pik8 un5 sim1 tshu3 lo6 tsing1/sing1 to1 。 

【遇 融上人蘭若】唐 綦毋潛
【 gu7  iong5 siong7 jin5 lan5 jia6 】 Tong5 Ki5 Bu6 TSiam5 
山頭禪室掛僧衣,窗外無人溪鳥飛。
san1/suan1 tiu5 sian5 sit4 (kai3/正韻kua3) tsing/sing1 i1 
, tshong1 gue7 bu5 jin5 khe1 tiau2/孔子音to2 hui1 。 
黃昏半在下山路,卻聽鐘聲連翠微。
hong5 hun1 puan3/pan3 tsai6 ha7 san1/suan1 loo7 , khiok4 thing3 tsiong1 sing1 lian5 tshui3 bi5 。 

禪詩 詳細說明
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.php?f=6&t=27781&start=100

Comments

Share This Chirbit